• Fundraising is not an exact science!
 • Fundraising training and workshops
 • Training, workshops and services

We ondersteunen met trainingen, mentoring en bijscholing alle non/profit organisaties. En zo worden de juiste condities geschapen voor slagvaardige ondernemingen! Want een sterke Goede Doelen Sector met gezonde organisaties betekent een betere wereld.

Over Jolan

Mijn naam is Johanna van Herwaarden en ik ben een trainer, auditor en facilitator in Organisational Capacity Building en Fundraising Capacity Building. Via College of Change, zorg ik voor adequate training en mentoring van (internationale) besturen, teams en fondsenwervers. Ik ben gespecialiseerd in coaching subsidie partners van grote Internationale Samenwerkings organisaties naar financiele zelfstandigheid.

Met meer dan 20 jaar ervaring in de charitatieve sector ondersteun ik hen met fondsenwerving, project management en opbouwen van sterke en gezonde organisaties. Mijn ervaring is heel breed; van Nederland, Groot Brittainie naar Centraal- en Oost Europa en Azie

 

Ik had het geluk om deel uit te mogen maken van een beweging van wereld verbeteraars. Het begon bij het Aids Fonds, begin jaren negentig toen ik daar vrijwilliger/activist was om Walk for Life en Wereld Aids Dag te organiseren.

Na een flink aantal jaren aldaar heeft Mama Cash, een vrouwen rechten organisatie mij aangenomen als hun eerste echte fondsenwerver, en weer jaren later ben ik Hoofd Fondsenwerving en Communicatie geworden bij Simavi, en daarna de Grote Giften fondsenwerver bij de Nederlandse kanker bestrijding. In de ruim 12 jaar in Engeland heb ik in dergelijke senior posities gewerkt bij verschillende ontwikkelingssamenwerkers.

Natuurlijk ben ik te vinden op het jaarlijkse International Fundraising Congres in Noordwijkerhout. Ik ben actief (bestuurs-) lid van verschillende proffesionele belangbehartegings organsaties, zowel in Nederland als daarbuiten (Engeland, Tjechie, Slowakije,). Omdat ik geloof in een proffesionele opleiding voor fondsenwervers, ben ik als trainer en examinator betrokken bij opleidingsinstituten.

 

Vertrouwenspersoon en Diversiteit en Inclusie

Binnenkort is élke organisatie wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Ongeacht bedrijfsomvang.

Dat is in te vullen met een interne of externe vertrouwenspersoon. Grote bedrijven werken veelal met een interne vertrouwenspersoon. Maar in de praktijk blijkt een interne vertrouwenspersoon niet te werken. Het is voor veel organisaties lastig, want je kent elkaar immers goed. En dan is het moeilijk om onafhankelijkheid te garanderen, terwijl dat juist zo nodig is. Een externe vertrouwenspersoon biedt dan uitkomst.

Voor directies en HR-adviseurs zijn we sparringpartner, medewerkers bieden we een luisterend oor. Bij ongewenst gedrag op de werkvloer. Maar ook bij andere misstanden kan een werknemer onze vertrouwenspersoon in vertrouwen nemen. Want wat als een collega materialen of gereedschappen mee naar huis neemt? Of erger? In situaties als deze, treden we op als ‘vertrouwenspersoon integriteit’. Want daar zijn we ook voor bevoegd. Schakel ons bij een eenmalige zaak in, of maak van de College of Change Vertrouwenspersoon je vaste externe partner.

Met ons als externe vertrouwenspersoon:

 • Garandeer je onafhankelijkheid
 • Regel je je beleid ‘in één keer goed’
 • Voldoe je kostenbewust aan wet- en regelgeving
 • Straal je transparantie uit
 • Breng je sociale rust in je charitatieve organisatie

Met een vast basis bedrag per maand kunt u rekenen op informatie sessie aan bestuur en MT, Jaarlijks een geanonimiseerde rapportage, altijd een Vertrouwenspersoon ‘stand-by’ en ondersteuning bij het maken van beleid.  Daarnaast is er een vast bedrag per gesprek met een van uw personeelsleden. Additioneel kunt u opteren voor een maandelijkse blog op het intranet (of een email aan allen) met een casus, regelmatig interessante artikelen of een in-company training in Diversiteit en Inclusie.

 

externe ondersteuning..

Wil je snel en goed doorgroeien? Werkbare ideen horen en methodieken proberen die elders in de wereld al uitgetest zijn? Inspiratie opdoen, aan het denken gezet worden?

Dan helpen we jullie met bijvoorbeeld;

 • Inspirerende case studies
 • Goed begrip van de (on-)mogelijkheden van fondsenwerving in de gehele organisatie
 • Een haalbaarheids onderzoek doen
 • Beter begrip creeren bij het bestuur
 • Betere onderlinge samenwerking en team building
 • Nog eens goed kjken naar jullie Case for Support
 • Een evenement organiseren met vermogende particulieren
 • Faciliteren van Strategische Planning
 • Mediation en conflict oplossing binnen een team of organisatie

Agenda

 • 14
 • Dec

Fondsenwerving Training

Voor verschillende deelnemers maken we de training op maat maar er komen altijd standaard thema’s aan bod. Bijvoorbeeld; alle fondsenwervings technieken, de kern begrippen van Fondsenwerving, hoe gezonde, duurzame organisaties eruit moeten zien, en hoe men inkomsten bronnen zo goed mogelijk spreidt, en daarmee de risico’s vermijdt.

Afhankelijk van de vraag, werken we met vrijilligers, bestuursleden, fondsenwervers en/of senior management teams. Liefst met afgevaardigden van al deze groepen. Want een gezonde organisatie werkt in alles samen.

Recente projecten