• Fundraising training and workshops
  • Training, workshops and services

We ondersteunen met trainingen, mentoring en bijscholing alle non/profit organisaties. En zo worden de juiste condities geschapen voor slagvaardige ondernemingen! Want een sterke Goede Doelen Sector met gezonde organisaties betekent een betere wereld.

Over Jolan

Mijn naam is Johanna van Herwaarden en ik ben een trainer, coach en facilitator in Organisational Capacity Building en Fundraising Capacity Building. Via College of Change, zorg ik voor adequate training en mentoring van (internationale) besturen, teams en fondsenwervers. Ik ben gespecialiseerd in Exit Strategy van subsidie partners van grote Internationale Samenwerkings organisaties

Met meer dan 20 jaar ervaring in de charitatieve sector ondersteun ik hen met fondsenwerving, project management en opbouwen van sterke en gezonde organisaties. Mijn ervaring is heel breed; van Nederland, Groot Brittainie naar Centraal- en Oost Europa en Azie

 

Ik had het geluk om deel uit te mogen maken van een beweging van wereld verbeteraars. Het begon bij het Aids Fonds, begin jaren negentig toen ik daar vrijwilliger/activist was om Walk for Life en Wereld Aids Dag te organiseren.

Na een flink aantal jaren aldaar heeft Mama Cash, een vrouwen rechten organisatie mij aangenomen als hun eerste echte fondsenwerver, en weer jaren later ben ik Hoofd Fondsenwerving en Communicatie geworden bij Simavi, en daarna de Grote Giften fondsenwerver bij de Nederlandse kanker bestrijding. In de ruim 12 jaar in Engeland heb ik in dergelijke senior posities gewerkt bij verschillende ontwikkelingssamenwerkers.

Al sinds jaar en dag organiseer ik de Session Leaders op het International Fundraising Congres in Noordwijkerhout. Ik ben actief (bestuurs-) lid van verschillende proffesionele belangbehartegings organsaties, zowel in Nederland als daarbuiten (Engeland, Tjechie, Slowakije,).

 

Hoezo, een trainer inhuren?

Als je wilt blijven doen wat je altijd doet, prima, dan is een externe trainer wellicht niets voor jullie.

Of, als jullie organisatie groot genoeg is om zelf een in-house afdeling voor Bijscholing te hebben, dan wil je wellicht alleen maar een consultant vragen voor een audit, wat nieuwe ideen of om eens te kijken wat jij misschien over het hoofd zag.

Maar ... als je een middelgrote organisatie bent met een goede, grote ambitie, dan is het toch een goed idee om alle neuzen dezelfde kant op te zetten met behulp van een trainer.

Natuurlijk! Dat spreekt vanzelf...

Wil je snel en goed doorgroeien? Werkbare ideen horen en methodieken proberen die elders in de wereld al uitgetest zijn? Inspiratie opdoen, aan het denken gezet worden?

Dan helpen we jullie met bijvoorbeeld;

  • Inspirerende case studies
  • Goed begrip van de (on-)mogelijkheden van fondsenwerving in de gehele organisatie
  • Een haalbaarheids onderzoek doen
  • Beter begrip creeren bij het bestuur
  • Betere onderlinge samenwerking en team building
  • Nog eens goed kjken naar jullie Case for Support
  • Een evenement organiseren met vermogende particulieren
  • Faciliteren van Strategische Planning
  • Mediation en conflict oplossing binnen een team of organisatie

Agenda

Fondsenwerving Training

Voor verschillende deelnemers maken we de training op maat maar er komen altijd standaard thema’s aan bod. Bijvoorbeeld; alle fondsenwervings technieken, de kern begrippen van Fondsenwerving, hoe gezonde, duurzame organisaties eruit moeten zien, en hoe men inkomsten bronnen zo goed mogelijk spreidt, en daarmee de risico’s vermijdt.

Afhankelijk van de vraag, werken we met vrijilligers, bestuursleden, fondsenwervers en/of senior management teams. Liefst met afgevaardigden van al deze groepen. Want een gezonde organisatie werkt in alles samen.

Recente projecten